Prosess ved kjøp av eiendom på Mallorca

Prosess ved kjøp av eiendom på Mallorca

Informasjon om skatter, avgifter, juridisk, finansiering og våre anbefalinger vedrørende prosessen ved kjøp av eiendom

1. Kjøpsprosessen

Hvis du kjøper en eiendom i Spania, anbefaler vi at du først og fremst får en advokat til å hjelpe deg med formalitetene rundt kjøpet. (For ytterligere informasjon om advokatens rolle, se punkt 4). Advokaten vil da sjekke om det er noen gjeld på eiendommen, for eksempel pantelån eller andre lån, og bekrefter at den juridiske eieren av eiendommen er den personen som tilbyr den for salg.

Dersom alt er som det skal være, vil din advokat utforme en opsjonsavtale som fastsetter kjøpspris, depositum (vanligvis 10%), oppgjørsdato, tidspunkt for overtakelse, og hva du anser for å være inkludert i prisen (møbler og inventar, for eksempel). En opsjonsavtale reserverer eiendommen for deg mens du fullfører andre juridiske og finansielle formaliteter. På grunn av at en eiendom kan selges via flere meglere er det svært viktig å reservere eiendommen ved inngåelse av en opsjonskontrakt når kjøper og selger er enige om pris.

Dersom kjøperen trekker seg fra kjøpet etter signering av opsjonsavtalen, vil kjøperen miste depositumet innbetalt. Hvis selgeren forandrer mening, vil han i noen tilfeller måtte tilbakebetale det dobbelte avhengig av kontraktens ordlyd.

Advokaten vil så forberede skjøtet (Escritura de Compraventa) som skal undertegnes av kjøper eller hans advokat (hvis advokaten har fullmakt) og selger foran en spansk notarius. Oppgjøret skjer samtidig.

Ved signering av skjøtet sender notarius opplysninger om skjøtet til det lokale landregisteret og opplyser om identiteten til den nye eieren. Det offisielle skjøtet (Escritura) blir returnert til kjøper når det er kontrollert og registrert. Dette kan ta opp til tre måneder.

2. Skatter/avgifter og andre utgifter ved kjøp av eiendom

Beregn ca 10-13% av kjøpsprisen til skatter og avgifter. De følgende skatter, avgifter og andre utgifter påløper ved kjøp av eiendom:

  • Transaksjonsskatt eller merverdiavgift (IVA): Kjøpere av bolig i Mallorca er pålagt å betale 8% til 10% moms på brukte eiendommer. Skatten beregnes trinnvis, dvs. 8% opp til € 400 000, 9% av verdien mellom € 400.000 og € 600 000 og 10% av verdien i overkant av € 600.000. Det betyr at en eiendom koster € 850 000 ville bli beskattet med 8% for den første delen opp til € 400 000, 9% til € 200 000 og 10% for € 250,000 flertallet over 600.000 €. Skatten betales på nye bygge egenskaper er 10%. Dersom du kjøper tomter, næringseiendom eller parkeringsplasser i garasjer vil merverdiavgiften stige til 21%.
  • Plusvalía: Denne skatten beskatter verdiøkning av tomter fra kjøpstidpunkt til salgstidspunkt, og pålegges av kommunen hvor eiendommen ligger, basert på a) det aktuelle området der eiendommen ligger, b) areal av tomten, c) ligningsverdien, d) og dato for det forrige skjøtet. Denne avgiften skal betales av selger i henhold til loven, men det finnes fortsatt selgere som ber om at dette betales av kjøper.
  • Notargebyrer: avgifter til notarius i henhold til en fast skala basert på den offisielle verdien av eiendommen. Notaren vil sende opplysninger om skjøtet (Escritura) til det lokale landregisteret og opplyse om identiteten til den nye eieren. Beregn ca 1% for avgift til notar og eiendomregisteret.
  • Advokathonorar: beregn rundt 1% av kjøpesummen til advokathonorarer.
  • Dersom kjøperen trenger et boliglån, kan det påløpe åpningsavgifter på lånet.

3. Årlige eiendomsskatter

I Spania illegges det en årlig eiendomsskatt. Vi anbefaler at du bruker en skatterådgiver, som kalles Gestor, for å håndtere de årlige skatteinnbetalingene. Dette sparer mye arbeid og man unngår at man ikke overholder frister for innbetaling noe som kan føre til bøter. Vi kan anbefale noen skatterådgivere.

Den viktigste årlige eiendomsskatten er kalt IBI

Grunnlaget for skatten er ligningsverdien av eiendommen og skattesatsen varierer fra 0,4% til 1,1% avhengig av kommunen. Beløpet varierer derfor ganske mye siden det er basert på eiendomsverdien og skattesatsen i kommunen, men kommer vanligvis på mellom 200 euro til 2000 euro i året.

4. Må jeg bruke en advokat til å håndtere eiendomskjøpet i Spania?

Du må ikke bruke en advokat, men du burde. Det er ikke obligatorisk, men det er viktig. Det er viktig for deg å få hjelp og råd fra fagfolk som en advokat for å garantere et sikkert kjøp. I Spania, vil advokaten ta seg av alle de vanlige juridiske kontroller som må gjøres - med plan-og bygningsetaten i kommunen, for eksempel, for å forsikre at en bowlingbane eller et diskotek med åpningstider frem til morgengry ikke er i ferd med å bli bygget vegg i vegg til din drømmebolig. Din advokat vil utarbeide en opsjonskontrakt, søke om NIE nummer (det spanske id-nummeret som er obligatorisk å ha for en eiendomsoverdragelse), håndtere betaling av 10% innskudd ved signering av opsjonskontrakten og følge deg til notarius for endelig utveksling av skjøtet. Din advokat vil informere deg om skattene som påløper både under og etter kjøpet. Og fremfor alt annet, vil advokaten sørge for at du ender opp med en eiendom som er formelt din, som inneholder og er hva du forventet da du la inn budet, og som ikke kommer med et fjell av gjeld. Advokaten kan også hjelpe dere med å skrive et testamente for din eiendom, noe som også er viktig. I utgangspunktet er advokaten din der for å svare på eventuelle spørsmål du måtte ha om kjøpsprosessen og eierskapet av eiendommen din. Kostnadene ved en advokat er rundt 1% av kjøpesummen.

Vi kan anbefale flere advokater som vi er fornøyde med.

5. Hva koster det å kjøpe og finansiere en eiendom i Spania?

Det finnes inget enkelt svar på dette spørsmålet. Imidlertid må man beregne 10-13% av kjøpesummen i ekstra kostnader, avgifter og skatter. Innenfor disse 10-13% er advokatens kostnader, notariusavgifter og transaksjonsskatt eller merverdiavgift. Hvis du er interessert i å finansiere din eiendom, kan du få finansiering fra en spansk bank. Behandling av lånesøknader i spanske banker er vanligvis en enkel og rask prosess. På Mallorca spesielt, er de veldig vant til å håndtere boliglån for utenlandske kunder.

Vi har kontakt med flere banker i Skandinavia og med alle banker og meglerforetak i Mallorca. Basert på dine behov kan vi anbefale et utvalg av banker for din lånesøknad. Vi har bred erfaring med finansieringsspørsmål og finner de beste løsningene for våre kunder.

Ta kontakt med oss via denne linken hvis du har spørsmål eller tvil.

MALLORCARESIDENCIA SL © 2012-2017 - CIF: B57607699 TOMO: 2382, LIBRO: 0, FOLIO: 157, HOJA: PM-63854, INSCRIP.: 1 | Legal notice